Oud papier ophaal aktie


Oud Papier Container - Nieuwe vaste plek
Sinds half september 2020 hebben we een nieuwe vaste plek voor de papier contrainer. Deze plek is op het terrein van Agro Bodemvoeding aan de Cooperatieweg 2 te Emst.
Bij de container staat een bordje met de "openingstijden". De container is open op woensdag en donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en ook op zaterdag van 08.00 tot 11.00 uur.
Buiten de openingstijden is de container op slot en dus niet toegankelijk. Wilt u dan geen papier buiten de container plaatsen.
Een vriendelijk verzoek of u de oud papier container redelijk netjes wil inpakken en niet het oud papier erin ingooien van een afstand.
We zamelen alleen oud papier in. Wilt u er dan ook voor zorgen dat er geen andere materialen tussen zit, zoals glas / blik / plastic. Ook geen melk en frisdank pakken, deze mogen tegenwoordig in de plastic container.
We proberen ons best te doen op tijd te zorgen dat een volle container geleegd wordt. Mocht deze onverhoopt toch overvol zitten, laat het dan aan het bestuur weten en zet dan alstublieft geen papier buiten de container.
Namens het bestuur hartelijk dank voor uw medewerking en uw oud papier-bijdrage.

Speeltuin Emst stopt met ophalen papier huis aan huis
De speeltuin vereniging in Emst die jaren lang oud papier op kwam halen in de straten van Emst en buitengebied gaat hiermee stoppen.
Helaas zijn sinds afgelopen voorjaar door de Corona-maatregelen de activiteiten tijdelijk stop gezet, dit op verzoek van de gemeente. Dit heeft het bestuur tot nadenken gezet en uiteindelijk dit besluit doen nemen.
Met twee teams werd er door de straten en wijken van Emst gereden om oud papier huis aan huis op te halen. De opbrengst is altijd een grote bron van inkomsten geweest voor de speeltuin, hier werden allerlei activiteiten en onderhoud van bekostigd en gespaard voor nieuwe speeltoestellen. Hiervoor zal het bestuur een nieuwe bron van inkomsten moeten zien te vinden.
Er bestaat nog wel altijd de mogelijkheid om oud papier te brengen naar de vaste container welke nu staat opgesteld bij Agro Bodemvoeding aan de Cooperatieweg in Emst. Hier op de website staan de openingstijden vermeld.
De speeltuin wil iedereen bedanken die jarenlang hebben meeholpen als vrijwilliger om het papier op te halen. Maar ook alle mensen die speciaal voor de speeltuin het oud papier bewaarde. Dit hebben wij en vooral de kinderen van Emst, erg gewaardeerd.